Protetika

Korunka celokeramická 
cenová kategória podľa úrovne korunky

300 / 350 / 400€

Korunka Zirkon

cenová kategória podľa úrovne korunky

300 / 350 / 400€

Keramická fazeta

cenová kategória podľa úrovne korunky

300 / 350 / 400€

Keramická výplň

250€

Kompozitná výplň

200€

Korunka kovokeramická

240€

Implantát (bez augmentácie) 

nadstavba sa vypočíta individuálne dodatočne 

850€

Dentálna hygiena

Dospelí

50€

Deti do 15 rokov

35€

Kontrola

15€ až 25€

Hĺbková kyretáž

70€

Dlhodobé kombinované bielenie

250€

Výplne (plomby)

Malá výplň

30€

Stredná výplň

40€

Veľká výplň

45€

Rekonštrukcia celého zuba  

60€